2018. március 20., kedd

Az Adria Magyar Királyi Tengerhajózási Rt. egykori székháza


Fedezd fel!

Feledésbe süllyedt tengernyi csillogás


A Szabadság téren álló Adria Magyar Királyi Tengerhajózási Rt. egykori székházát, éveken át ostromoltam, mire végül elült a vihar, kisütött a nap és sikerült ott kikötnöm! :) Először csak a külsejét vizsgálgattam, leginkább monumentális megjelenésén ámultam. Nézegettem a fal síkjából kiálló hajó orrot, az evezőlapátokat, a nehéz láncokat és zsinegeket, melyek olyan könnyedén omlottak le, mint egy függönyrojt. Rám meredt a hatalmas arcok kővé dermedt tekintete és a bejárat fölött lógó vasmacska, mely egy nagy A betűt fogott közre; Adria. Alatta a felirat: Hazának használ. Ez a hajó, bizony már elment. Hm, hol van már nekünk az Adria, hol vannak már a nagy hajók… Hm, milyen furcsa is ez a nagy feketeség, ami ilyen szorgalmasan festi lassú egyenletes ecsetvonással éjsötétre a pesti házakat. Történetük, szépségük, egykor volt tündöklésük is homályba vész. Már nem használ a hazának… és ez valahol olyan szomorú.


  


Az Adria-palota valóságos történetének legjobb beszámolóját blogbarátném, Anita tollából olvashatjátok, és olvassátok is, mert roppant informatív! Engem azonban inkább a ház hangulata fogott meg, az élmény, hogy olyan sok év után végre beengedett, és megosztotta velem legbelsőbb titkait. Azóta már eltelt egy-két év, de türelmesen lapultak a fiók mélyén ezek a képek. Sokáig hatása alatt voltam még a nagy eseménynek, de ígéretemhez híven meg kellett őrizni egy ideig a márvány-sima kincsesláda titkát

 …Miután csordultig teltem az élményekkel, és heves szívdobogással kiléptem a palotából, hirtelen átvillant bennem, hogy ezek az épület-felfedezések így egyedül tényleg igazi kalandok! Senkinek sem jut eszébe utólag, hogy vajon féltem-e? Pedig, igen! :) Pedig nem a kalandvágy hajt, hanem az az érzés, hogy meg kell néznem, mi van ott?! Nem hagyhatok ki egyetlen lépcsőfordulót sem, a cselédlépcső zegzugát sem, mert mi van, ha éppen ott lapul „valami”, ami a múlt egy pici darabkája? Egy kitörött festett üveg, egy formás kis rézkilincs, egy téglavésés, egy kiszanált kis kályha, egy régimódi bádogvödör, egy kopott komód fiókjában pókhálós fénykép fecnivel, vagy egy elrejtett monogram

Az épületnek két bejárata is van. A reprezentatív, ami a márvány-palotába vezet, és egy oldalsó a Vécsey utcáról, ami a lakásokhoz vezet. Történt egykor nyár közepén, hogy tárva-nyitva találtam a hátsó lépcsőház nagy kapuját. Teljesen váratlan és hirtelen volt a felismerés, de lehetetlen volt kihagyni!
A pasztellszínű felújított széles kocsibejáró gazdagon díszített kazettás mennyezetének látványa felvidított. A furcsa formájú kis belső udvar közepén egy árva szobor talapzat ácsorgott. Vajon kinek volt olyan sietős meglógni innen, nehogy olyan sorsara jusson, mint homlokzati sorstársai, akiket lassan porrá zúz az idő mozsara? 
Felpillantottam a körfolyosókra. A szép, kopott korlátok mögött zöld csíkkal fehér Zsolnay csempe futott neki az apró, négyzetes üvegekből összeépített télikertek íves alakjára. Dacára az idő minden lenyomatának, poros felületük így is csillogó volt a nyári napfényben.


Jobbra kétszárnyú üveges faajtó mögött cseppnyi félhomály hívogatott. Először csak a terrazzo padló virágindáit követte a szemem, aztán csak lassan, szinte tapogatva néztem körül. A felfelé tekergő kényelmes lépcsősort poros kovácsoltvas korlát kísérte. A fokokon kis rézcsatok hiányolták az egykori bársony szőnyeget. A fal málladozó sárgás felülete szabálytalan foltokat aggatott a vakolatra, és az erejét fitogtató derengő fény falhoz szorította a korlát kacskaringós mintáját. A széles poros csigalépcsőn feljebb és feljebb haladva többször is oldalra kaptam a fejem. A homályból hirtelen kivilágított vaspókhálós körablakok pislogtam rám. A sejtelmes félelmetes hangulatban megnyugvást adott az osztott ablaktáblákon át beszűrődő természetes fény. Ahogy közelebb mentem, hogy kinézzek végre a körfolyosóra, megbotlottam és beletenyereltem a vastag fekete porral terített íves párkány szélébe. Ott volt hát a kezemben a múlt minden lenyomata szorosan hozzám tapadva, mintha már sosem akarnánk egymást elereszteni.


 A síri csendben egyszer csak egy ajtó nyílt az alsóbb emeleten, és valaki gyors léptekkel elsietett. S valóban! Ki gondolta volna, hogy éppen egy lovag lábnyomában járok? Itt lakott ugyanis lovag dr. Lederer Sándor gyógyszerész. Neje Lederer Sándorné, született Bródy Mária, aki igen alaposan kidolgozott végrendeletet hagyhatott hátra. Évente megújuló sorait máig őrzi a levéltár. A lakásjegyzék teljességének igénye nélkül, itt élt pl. Dr. Lázár Béla, aki gyógyszertár tulajdonos volt. Ám ha már az Adriai-palota múltjában csónakázunk, egy szegletben rámukkantam végre Mayer Rezsőre, az Társaság épületének egykori portására.
Portól fekete kézzel be is mutatkoztunk hát egymásnak és ő készségesen rámutatott a székházhoz vezető udvari átjáróra.
A fullasztó poros lépcsőházból a múltat hátam mögött hagyva léptem ki az udvarra. Épp csak pár lépés erejéig éreztem a nyár, tikkasztó melegét, hiszen oldalt egy fafaragásos, díszes ajtó tárt karokkal csalogatott. Szájából jéghideg fuvallat zúdult ki a félhomályon át. Újból jegyet váltottam az időutazásra.


A lélegzetem is elállt, attól, amit láttam! Egy helyben álltam, és csak kattintgattam a fényképezőgépet, mintha legalább is attól félnék, hogy jajj, valaki elhúzza a látványt a szemem elől! Mohón kellett mindet egyszerre felületesen és alaposan is megnézni. Egyszerűen tömény szépségbe csöppentem. Alattam, felettem előttem, mögöttem; mindenütt csodás volt a látvány! Halvány rózsaszín és hússzínű árnyalatok rajzoltak mintát a hatalmas márványfelületekre, a padlóra és a falakra. A fehér oszlopok hideg márvány fejjel tartották a lépcsőzetesen faragott stukkó díszes mennyezetet. Balluszteres korláttal széles, kényelmes lépcsősor hívogatott az emeletre. Szemben félköríves hatos osztású ablakok szűrték át a délutáni fényt. A tágas lépcsőfordulóban a réz kallantyús ablakok üvegében nem csak a hajókötéllel átfogott vasmacska, hanem a már a homlokzatról ismert „Hazának használ” felirat is rám köszönt.Nem csak az egykori vörös szőnyeget leszorító rézcsatok hiányolták a puha melegséget, hanem bizony én is. S bár lélegzetvisszafojtva, óvatosan lassan, szinte tojáshéjakon lépkedtem, mégis a márványfelületek minden szusszanást visszavertek ráadásul nyári melegben zord hideget ontottak magukból. Mintha egy kriptában lettem volna. Minden ajtó nyitva, mégis üres az épület, sehol egy lélek… Körülöttem félelmetes néma csend, hideg és töménytelen szépség, ami csak egyre hívogatott még tovább és tovább, mintha még mindig nem lenne elég a csodákból, hiába hitetlenkedem és ámulok! Mégis furcsa ez az egész…
Az első emeleten balra egy félig nyitva álló bejárati ajtó mögött hatalmas szoba várt. Óvatosan beoldalaztam, de amit ott láttam még inkább megijesztett. A parketta híján egy földes, homokos teremben ócska, fehéren rozsdás kórházi vaságyak és viseletes matracok látványa fogatott. A falon vastag sötétbarna lambéria futott körbe, a mennyezeten tökéletes épségben fakazettás berakás, odébb egy nagy komód, felette többosztású fésülködő tükör, szép asztalosmunka. Ööö, hol vagyok?? És egyáltalán, mi ez?? És te jó ég, micsoda titkot találtam?! Kijöttem a teremből. Indultam feljebb a márvány lépcsőházban. Hm, mintha valaki mozgott volna, mintha valaki lenn még itt rajtam kívül? Nem szólt, csak valami neszt hallatott. Hirtelen megfordult a fejemben, lehet, hogy csak visszajöttek, hogy bezárják a tárva nyitva maradt ajtókat. Hm, akkor viszont mégiscsak életjelet kéne adni, nehogy itt ragadjak. Igen ám, de ha így lenne, akkor valószínű nem mehetnék feljebb a lépcsőn, és ki tudja, jajj mi lehet még ott, amit nekem látnom kell! Nem lehet most visszasétálni és kimenni, nem lehet…! Csendben maradtam hát, és elindultam feljebb. És milyen jól döntöttem! Hiszen még csak akkor következett minden képzelet szépségének a határa!
A legfelső emelet mennyezetén finom csipketerítőt mintáztak a stukkó díszek. Középen arany keretben színes, itt-ott kopott, ázott freskó törte meg a nehéz márvány ridegségét. Ábrázatát első látásra nehéz volt kivenni. A felhős ég és a tenger kék fodrai összeértek, puttók, angyalok és istennők hajóztak kezükben evezőt tartva. Ahogy a lépcsőfordulóhoz értem már azt is észrevettem, hogy figyelnek. Még a padlóban is ott figyelt a mindent látó szem. De mégsem ez a szem volt a nagy ijedtség! A legfelső szint díszes korlátján ott könyökölt egy férfi. Óhh, gondoltam, csak újra itt kísért „Rezső bácsi” az egykori portás szelleme… De nem! Semmi múltszagú szellemesség nem volt benne! Egy srác állt ott, aki az épület biztonsági őre volt.

Miután észhez tértem a meglepetéstől, kicsit elbeszélgettünk az őrrel, majd kérdések sorát vetettem fel, melyben az érdekelt legjobban – ha már idáig eljutottam – hogy vajon mi lehet az üvegajtó mögött, a legfelső szinten? Az egykor székházban gyakoriak a filmforgatások. S a kórházi ágyak is, valójában díszletet képeztek… Persze minden információra hétpecsétes titkot esketett annak fejébe, hogy bebocsáttatást nyerjek a múlt megkopott falai közé. Az azóta már bemutatott film részletei egyébként érdeklődésem hiányába a jótékony feledés homályába vesztek. A srác végig a nyomomban volt, le nem vette mozdulataimról a szemét, én pedig gondosan figyeltem is rá, hogy csakis az épület eredeti értékeit örökítsem meg.
  
Így történt, hogy csodás belső terek tárultak ismét elém. A kopott parketta és a beázás folt mit sem vont le a látvány értékéből. A mennyezeten összefüggő cseppalakzatú stukkók, a teljes falsíkon pedig kazettás faborítás, jobbra, balra további kétszárnyú ajtók hívogattak. Oldalt egy arannyal átfűzött kandalló díszeiként márványba vésett emberalakok sorakoztak, a hajózáshoz, és az Adria-palota történetéhez, szellemiségéhez igazodva.
A következő teremben újabb kandalló következett. A faburkolat, a márvány, a réz és a tükrök sokasága szép harmóniában mutatta meg magát teremről teremre. A félig épségben megmaradt régimódi textiltapéták mintáját hosszasan nézegettem. Az ajtókon megjelenő aranyfaragások, valamint a padlóba dolgozott csipkés réz szellőzők, ablakkilincsek is mind-mind a régi korok fényűző pompájáról árulkodtak! Jó volt bekukkantani a télikert íves szűk járata mögé is, ami összeköttetésben van a Zsolnay csempés függőfolyosóval. :) A télikert mennyezetét itt is freskó díszítette, padlóján a mozaik halakat és virágokat mintázott, az ablakokon helyenként pedig egy ólomüveg sorminta is megmutatta magát.
 Nem mindennapi nézőpont volt, ahogy az épület első emeletének oldalsó sarkából kiálló hajóorron, vagyis a kis háromszög erkélyen álltam. Ez már önmagában is olyan filmszerű volt. Vajon, feltűnt e valakinek a téren, hogy jé, hogy kerülhetett oda valaki, amikor látszólag ez az épület lakatlan, illetve legtöbbször nehéz lakat lóg az ajtaján. :) és egyáltalán… Ahogy újra kibújtam ott a múlt dohos, hűvös levegőjéből, akkor csapott meg igazán az épület múltja, s leginkább az, ami több mint száz év távlatából is ilyen beszédesen épen látható! Vagy milyen lenne megfordítani a dolgokat, visszatekerni az idő kerekét? Vajon ácsorgott-e a kis erkélyen évtizedekkel korábban valaki arra gondolva, milyen lesz, ha már mögötte kopott tükör lesz, ázott tapéta borítja a falat, megfeketedik a rézkilincs és nem ég már többé tűz a kandallóban? És egyáltalán… hogy lesz-e olyan valaha, hogy már nincs súlya a nehéz mondatnak: „Hazának használ”?
Olyan sok filmet forgattak már itt. Én a legszívesebben azt a filmet nézném meg, ami az Adria Magyar Királyi Tengerhajózási Rt. egykori székházát mutatja be korhűen, és ahol „Rezső bácsinak” sem kísértet szerep jut.  :)

Forrás:
Helyszínbejárás: 2016

55 megjegyzés:

 1. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

  VálaszTörlés
 2. Itt kéne létrehozni a budapesti Trianon múzeumot! Adriát már elvesztettük, az Adria palotát nem akarjuk elveszíteni!

  VálaszTörlés
 3. milyen „harmadik rokokóval” teletűzdelt belső...

  z

  VálaszTörlés
 4. Vero!
  fantasztikusan szép ez a palota,
  de
  a szöveg amit irtál hozzá...szárnyaló,elraagadó...
  köszi
  irén

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Köszönöm Irén, örülök, hogy tetszett! :)

   Törlés
 5. De örülök, hogy ide is eljutott és bemutatja ezt a csodás épületet, könnyes szemmel néztem végig, hiszen naponta koptattam a vörös szőnyeget föl és le, rengeteg értekezleten ültem a Márványteremben, ugyanis 32 évig dolgoztam itt, amíg az Express Utazási Iroda székháza volt. Imádtunk itt dolgozni és fáj látni mennyire amortizálódik, a lakóház rész szépen rendben tartva és ez itt elől meg nem kell senkinek, igaz, nagyon sokat kellene áldozni rá, a restaurálásra, de ha újra régi pompájában és fényében lehetne ez a csodálatos épület.... mégegyszer nagyon köszönöm, hogy megmutatta :-)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Köszönöm! :) Örülök, hogy a képek kapcsán a kopottas külső előhozta azért a régi szép emlékeket is! :) - Vero

   Törlés
 6. Meseszép. A Báthori utcai Aldiba járok vásárolni, s szinte mindig útba ejtem a Szabadság teret és megcsodálom ezt az épületet is. Épp nemrég jutottam be én is a lakásokhoz vezető kapun, s csodáltam meg az udvart. Én is ugyanígy elgondolkodtam, hogy vajon milyen dísz lehetett az udvari talapzaton és mi lehetett a sorsa. Valami csoda ez az épület. Szeretném én is a valóságában látni belülről is, hiszen kívülről mindig csalogat, elvarázsol. Köszönöm a tudósítást!

  VálaszTörlés
 7. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

  VálaszTörlés
 8. Elmeny volt olvasni ezt a beszamolot! Fajo hogy ennyi csodas epuletet hagynak igy lepusztulni!

  VálaszTörlés
 9. Budapest talán leg látványosabb turisztikai különlegessége lehetne,nem beszélve arról,hogy milyen értékes nemzeti kincsünket menthetnék meg a
  időben történő restaurálással.Érdemes lenne ezen elgondolkozni az illetékeseknek.

  VálaszTörlés
 10. Szia Vero! Jelentem 2021 szeptemberében még olvassuk a blogodat. Miért szakadt meg 2018 márciusában? Mindenesetre óriási öröm számomra, hogy létezik még egy / néhány olyan őrült :) rajtam kívül, aki laikus létére nagyítóval csodálja végig a részleteket az épített kincseinken padlástól a pincéig. Köszönet a színvonalas kutatómunkáért is. Érdekelne, hogyan, honnan gyűjtötted össze a tudnivalókat. Kívánom neked a legjobbakat!

  VálaszTörlés
 11. 2021. szeptember 16. Én is most találtam ide. Sok hasonló blogbejegyzést olvasnék még tőled.
  A Ferencvárosi poszt is tetszett.
  Lucy

  VálaszTörlés
 12. Are you considering a trip to Costa Rica? The gorgeous Central American tourist resort is known for its stunning beaches and tropical atmosphere. Contact us if you want to unwind in the fresh air while looking for Costa Rica luxury vacation homes. We supply you with high-end amenities.

  VálaszTörlés
 13. I have gone through your updated post and amazed with this matter. So, never stop to update such information to aspiring students. Managing time disability puts my assignment in pending stage to recover this problem you must on Assignment Help destination. I pledge to you it is helpful to grow ore grade.

  VálaszTörlés
 14. What in case you have to write something around 1000 words, like a blog post or an article? How Many Pages is 1000 Words? The answer to the query relies on the medium of those 1000 words. The number of pages for a certain number of words relies on the font, margins, spacing, size, and paragraph structure. The last format of your writing piece, whether it is a published book, or printed word file a page on a website, or an article in a magazine, additionally matters. Page count is also a required component of an academic assignment or business article or something that you can monitor for a personal reason. Hire our best essay writer to write your assignment or essay brilliantly.

  VálaszTörlés
 15. Cardiopulmonary resuscitation, or CPR, is a procedure for maintaining a constant supply of oxygen to the bloodstream, which then goes to the brain. if you are interested in this and looking for a company that provides CPR certification Frederick MD.

  VálaszTörlés
 16. The intricacy of these assignments isn't the solitary thing that frequents these students, rather they need to follow the college necessities to accomplish passing marks. Additionally, this is the solitary motivation behind why assignment dread is predominant among a large number of them and they have started to incline toward going to long classes as opposed to writing their assignments. The beneficial things are they can settle on Assignment Help Adelaide. Students dread the assumption for their folks and friends and family when they get conceded in one of these top colleges. But they need not to stress now since they should simply taking the help of best assignment help Adelaide and get comfortable themselves with HD grades and fruitful academic life.

  VálaszTörlés
 17. Use Assignment Help if you have doubts about the assigned topic and can't complete your papers according to your professor's demand. Follow the necessary steps to access the best services from the Australian service provider and finish your work without any issue.

  VálaszTörlés
 18. Wow! Really a nice topic. College and university students have to write different types of academic papers, and coursework is one of them. To write a complete thesis, a student must first choose an effective topic. This stage is one of the most important in writing a Coursework help. A student must find a captivating topic that requires investigation and which can be developed into interesting and informative independent research.

  VálaszTörlés
 19. If you have issues with your assignments late at night, then don't wait for the next day to get your solution! Our MBA Assignment help is available 24/7 for your assistance with a team of experts who will provide you with the most extensive resources along with proper guidance. You will get authentic data for your assignment that can be immediately submitted after we deliver it to you.

  VálaszTörlés
 20. So nice that I found this article, was searching for exact information you have drafted in this article. Please keep sharing more like this because it is very useful for paper help professionals like us.

  VálaszTörlés
 21. Feeling so glad after reading your amazing article, found it so helpful, informative and educating as well, thanks for sharing. yabatech academic calendar

  VálaszTörlés
 22. Do not worry about the grades when you trust PayForAssignments.co.uk because we work on your assignments with all our dedication and focus. Your trusted assignment helpers pay great attention to every step in your assignment and make sure that it stands out among others.

  VálaszTörlés
 23. Total Assignment Help gives best assignment help online service here with experts specializing in a wide range of disciplines ensuring you get the assignments that score maximum grades.

  VálaszTörlés
 24. It is easy to read and appreciate this post without leaving out any details. Great job! We use keyboards to create documents and spreadsheets at work, so at home we can only use them to play. Using this profile, you can play it like a game in your free time. You can also increase the spacebar's speed. Click here spacebar click test

  VálaszTörlés
 25. Here is a very common and huge knowledge forum known from this blog. I appreciate this blog for such educational knowledge. Likewise, visit my online kohi click test blog here.

  VálaszTörlés


 26. Moreover, we work in a way so that every student can thesis writing service get excellent grades. Therefore, every homework is from the hands of brilliant minds.Can you help me with homework so that I can get an A grade? Yes, you will always get an A grade minimum, if you are taking help from us.

  VálaszTörlés
 27. Canon drivers fully support and assists for all compatible products for all Window versions. We offer the required data to configure, utilize and install your Canon products on your Windows PC.canon is completely safe and secure. ij.start.canon |
  ij.start.cannon

  VálaszTörlés
 28. Assignment Help In Ireland is one of the effective and cheapest ways to complete your assignment in the most professional way.

  VálaszTörlés
 29. Unique problems need unique and affordable solutions. If you are looking for the best and most reliable Homework Help UK, look no further! Our experts at Study Help Me have real experience of helping students with all their academic problems. You just have to get in touch with our experts via the website Studyhelpme.com and hand over your mundane and incessant homework to them. They will meticulously complete your homework on time and at a very affordable rate adhering to all the instructions you share to ensure you the top scores and the best accolades. With Study Help Me available for you around the clock, you can be sure to have a stress-free academic life.

  VálaszTörlés
 30. Buy Dinstar FXO VoIP Gateway support 4, 8 and 16 FXO ports, connect traditional telecom operator phone lines or analog PBXs to IP telephony networks. Buy Dinstar Analog VoIP Gateway from Gsmgateway.in at the best price.

  VálaszTörlés
 31. Want the best assignment help in Australia for finance? Time management has been made easier by the availability of Finance Assignment Help writing services because students are no longer need to take entire days and nights out of their schedule to complete their homework. Our purpose is to reignite your curiosity in finance as well as to provide you with the best academic studies on the subject. We've put together a guide, so take advantage of our convenient Online Assignment Help service.

  VálaszTörlés
 32. Great article…Are you looking for CIPD Level 3 Assignment help in United Kingdom? Ping us with your requirements and let us ace it for you. Receive your assignment on the dedicated timeline. Get back to us in case of revisions. We take urgent orders too.

  VálaszTörlés
 33. Life as a student may be challenging, particularly while writing a dissertation. It's difficult to deal with the persistent dread of an impending dissertation that keeps playing in the background of your thoughts. What is the best way to get rid of that awful feeling? For a dependable and trustworthy response, merely get in touch with our
  Professional Dissertation Writers UK Helper at thedissertationwriters.co.uk.

  VálaszTörlés
 34. Fantastic article Are you looking for assistance with your dissertation writing service UK? Send us a message with your demands, and we'll take care of it for you. Please submit your homework within the specified deadline. Contact us if there are any revisions. We also accept urgent orders.

  VálaszTörlés
 35. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

  VálaszTörlés
 36. This is such a great blog, do you want the best cookery assignment help in Australia. Hence, The Student Helpline with its best professionals is always with you for the best assignment help. You will also get plague-free content and service on time. We are available 24*7 for you. thanks come again.

  VálaszTörlés

 37. This is nicely inputs and a good amount of forum posts! What a such incredible plenty of awesome facts here! I enjoyed surfing through article. Thanks so much for sharing. post utme de form for aun

  VálaszTörlés
 38. our website includes a large collection of kaomoji grouped into categories and subcategories for easy navigation and search. Just choose the kaomoji that you like and that are automatically copied to the clipboard and are available for use in text messages, social networks and anywhere.

  VálaszTörlés
 39. This tool adds plenty of fun characters that can be sent to your friends. The pilisymbol has over 500 unique new symbols that are standard on the iPhone and iPad. We also adde ascii.

  VálaszTörlés
 40. Text symbols Copy and paste fancy text symbols like copyright, star, heart, infinity in one-click. Write text symbols using keyboard, HTML or by copy-pasting. text symbol writing methods and their descriptions listed. You can copy/paste any of these symbols to spruce up the headings & text in your social media postings and emails.

  VálaszTörlés
 41. A collection of cute symbols that provides access to many special cute symbols, letters, characters. It's amazing! I can text my friends cute faces and the symbols are cute and cool! This is a really great tool, I recommend getting it!

  VálaszTörlés
 42. social media marketing agency in USA that can help you expand the exposure and reach of your company. Our team can assist promote your business on the most popular social media platforms for a fraction of the price of other agencies because to our years of experience working with some of the most well-known brands in the world.

  VálaszTörlés
 43. Excellent blog. Management assignment help services provide students and professionals with the necessary assistance, resources, and guidance to complete their assignments accurately, efficiently, and effectively. These services are designed to cater to the unique needs of each individual, whether you are looking for help with a specific assignment, a comprehensive project, or general management topics.

  VálaszTörlés
 44. Thank you for the amazing information. University Assignment Helper is a professional service that provides academic assistance to students with their assignments. These helpers are experts in their respective fields and can provide guidance and support to students with their assignments. In today's competitive academic environment, students need to submit quality assignments to achieve good grades, and an assignment helper can be the perfect solution to meet these needs. By seeking help from a university assignment helper, students can save time, reduce stress, and improve their academic performance. Furthermore, choosing the right helper is crucial, as they can help students to develop their research and writing skills, which will be beneficial in the long run.

  VálaszTörlés