2014. szeptember 15., hétfő

A Drechsler-palota belső szépsége

Fedezd fel!

Lakógyűlés az egykori Balettintézetben


Az elmúlt egy évben az Andrássy út szépséges épületéről, - melyet legtöbben a „volt Balettintézetként” azonosítanak - hosszabb hallgatás után sokat cikkezett a sajtó. Az épület tulajdonviszonyának alakulása, valamint felújításának tervei a szép, táncos lábúak könnyed szökkenésével, tulajdonképpen napjainkig átívelt. Ezt a fejtegetést én azonban más fórumokra hagyom…
A Lakatra zárt szépségek sorozat egyik fejezetében már alaposan megnézegettük az apró arcokat, félholdakat és csipkéket a palota homlokzatán. Egy szép napon azonban a váratlan lehetőség kezembe nyomta a lakat kulcsait, de mondjuk úgy, azóta elvesztettem; hát ne keresse rajtam senki! … Egy 1988-as gyűjtemény, az Adalékok a Népköztársaság útjáról, így ír: „Sajnos, az immár tíz éve tartó felújítási munkálatok miatt […] inkább vastag, mint finom porréteg fedi.” Hát, most lefújdogálva a port, haladunk pincétől padlásig, és közben megnézzük kik is jöttek-mentek ebben a lakóházban? :)


Sajnos arról nem maradtak képek, milyenek lehettek ezek a lakások, amikor Lechner keze nyomán 1884-re elkészült a ház, pedig szívesen jöttem volna ide vasárnap délutánonként vendégségbe! Bejárat a Dalszínház- és a Hajós utca felől is van, de kapucsengő hiányában minden bizonnyal a házmesternél kellett volna sorolnom a neveket. :)
Az e-levéltár oldalán az 1888 és 1921 közötti években, több mint negyven bejegyzett lakót találtam ezen a címen. Van valami, jó értelemben véve hátborzongató a régi nevek hallatán. Korlenyomat ez is, hiszen nem csak az akkori társadalmi kapcsolatok különböző megnyilvánulása, az életforma, vagy éppen a habos ruhák mentek ki a divatból, hanem a nevek is megkoptak mára. :)Nem egy ügyvéd köszönthette kalapját emelve egymást a lépcsőházban! De vajon tudta-e dr. Wellisz Vilmos, Freystädtler Flóra kövesgyűri ügygondnoka és képviselője, vagy dr. Szili Adolf, vagy akár dr. Kovács Ödön és dr. Mangold Ármin, hogy szomszédjuk dr. Tanoss Dezső ellen eljárás indult hamis vád és zsarolás ügyében? Ám kereskedőkből sem volt hiány! Dombai Dávid és névrokona, Kleinberger Dávid az 1890-es években képekkel kereskedtek. Löbl Károly, mint a Löbl és Glasz cég társtagja, innen indult munkába reggelente a Nagy Korona utca 8. alá, hogy kinyissa "rőfös árukkal teli" üzletét.


A lakógyűlést a ház bizonyára Kaiser Miksa és neje, született Schwarz Róza (Riza), kávéház tulajdonosoknál tartotta, esetleg átmentek Reitter Nándor és neje, Krammer Rozália kávéházába! ;) Ha már a feketénél tartunk, természetesen az épület névadóját is mutatja az 1899-es Budapesti Czím- és Lakásjegyzék; Drechsler Béla kávés. Drechsler Béláné, Zwillinger Mária, foglalkozását tekintve „vendéglős neje”-ként szerepel az oldalon. 
Aki kávé helyett azonban egy finom oldalasra vágyott az jobban tette, ha inkább Mester János mészárossal és hentessel ápolt jó szomszédi viszonyt! Ám a feljegyzésekből az is kiderült, hogy nem minden viszony sikerült rózsásra, mert Ziegler József okleveles tánctanár büntetőügyét izgatás vétségével a 20-as években tárgyalták, bár az ügy kimeneteléről nem esik szó. Neumann Frigyes, mint a Luiza Gőzmalom Rt. igazgatósági tagja, valamint Preszburger Aladár, és az özvegy Weber Jakabné, Weiszmayer Euresztin Irén kereskedésből tartották fenn magukat. Csányi Ágoston birtokos szándékáról tanúskodik, az az 1896-os házassági szerződés, mely Csányi Rinkához talán nem csak papír alapon kötötte. Míg Goldberger Mór váltóügynök haszonbérleti szerződést kötött, s a címet az Andrássy úti lakhelye igazolta, addig Hirsch Johanna jobbnak látta, ha tartózkodási helyeként inkább a Benczúr utcai Liget Szanatóriumot tünteti fel hivatalos irataiban. Sternberg Klement Emil Ágoston és Korytovszky Constantin Mora de Karytowo nyaranta a nyüzsgő nagyvárost elhagyva vidéki földbirtokukon pihentek.Miután Halász Ernő hírlapírót tiltott közlés miatt hivatalából eltanácsolták, valószínű hiába kilincselt szomszédjánál, Viola Miksánál, a Montagblatt című lap kiadójának tulajdonosánál és szerkesztőjénél. De hasonló alapon Beck Marcell, mint a Magyar Leszámítoló és Pénzváltóbank igazgatója is kettesével szedte a lépcsőket a félemelet magasságában, nehogy összefusson a 3-as ajtó előtt Erdélyi Frigyes vendéglőssel, kiről csalás és sikkasztás bűntette miatt készült levéltári dokumentum.
S, hogy egy asztalhoz ültessük a palota főbb történeti láncolatának képviselőit, egy napsütéses vasárnap délelőtt, mikor a belső udvaron összefutott Garas Albert nyugalmazott MÁV főfelügyelő Nádasdi Ferenc balettmesterrel, hangosan köszöntötték Hirsch József építészt, és azon elmélkedtek kinek mit jelentenek, mit adnak ezek a falak? :)


Nekem mindenesetre nagyon sokat adott! A zegzugos sötét pincehelyiség, ahol nyomokban még láthatók a régi freskók színes képei, a pókhálós boltívek, az ívesen kanyarodó lépcsősorok, az öntöttvas oszlopok, mind az 1800-as évek végérő tanúskodtak. A sokféle mintában pompázó színes üvegablakokon átsütött a nap, és a vastag por ellenére is színeket fröcskölt a matt padlóra. A két kis erkély gazdag díszei között érdekes látvány volt szemmagasságban az Opera is! :) A legfelső emelet dupla oszlopos nyitott folyosóján befolyt a napfény. Olyan érzés volt ott állni, mintha egy hegy tetejére másztam volna fel! Csend volt itt és szinte üres az egész épület. Lechner mindig ügyelt arra, hogy még a szabad szemmel lentről csak homályosan látszó díszeket is aprólékos tervezéssel dolgozza ki. Azt, amit mi Balettintézetként emlegetünk, az valójában egy vasutas ház. Így nézegettem alaposabban munkáját és találtam meg a lépcsőházak udvari homlokzatán a kis vonatot, és azt a két medált, melyek Thomas Edisont és James Wattot ábrázolják. :)

… Ez a vonat már elment. De úgy tűnik, nem csak nekem, hanem a balerináknak is nehéz volt elhagyni az épületet… :)


"Itt töltötte életük utolsó perceit MSE és IRÉN - '99.XII.19."


Forrás:
Helyszínbejárás 2014.  Köszönöm a lehetőséget Cs.Cs-nak!

e-levéltár  A lakók és foglalkozásaik, ill. a büntetőügyek valós adatokon alapulnak, ám a szereplők közötti viszonyok gombolyítása csupán a fantázia szüleménye…
Budapesti Czím- és Lakásjegyzék